Video 10. Hoadon24G.vn - Hóa đơn điện tử - Hướng dẫn Hóa đơn xóa bỏ 2021 1Website: www.hoadon24G.vn
Zalo/Phone: 086 656 4338

Danh sách phát
1. Lập mới hóa đơn điện tử – Hóa đơn điện tử – www.Hoadon24G.vn

2. Import Khách hàng từ Excel – Hóa đơn điện tử – www.Hoadon24G.vn

3. Import sản phẩm từ Excel – Hóa đơn điện tử – www.Hoadon24G.vn

4. Import nhiều hóa đơn/ Import hóa đơn nhiều dòng hàng từ Excel – Hóa đơn điện tử – www.Hoadon24G.vn

5. Hóa đơn chiết khấu thương mại – Hóa đơn điện tử – www.Hoadon24G.vn

6. Hóa đơn dịch vụ – Hóa đơn điện tử – www.Hoadon24G.vn

8.Hóa đơn điều chỉnh – Hóa đơn điện tử – www.Hoadon24G.vn

9.Hóa đơn thay thế – Hóa đơn điện tử – www.Hoadon24G.vn

10.Hóa đơn xóa bỏ – Hóa đơn điện tử – www.Hoadon24G.vn

11.Hóa đơn chuyển đổi – Hóa đơn điện tử – www.Hoadon24G.vn

12.Sao lưu dữ liệu – Hóa đơn điện tử – www.Hoadon24G.vn

13.Tích hợp chữ ký số vào hệ thống – Hóa đơn điện tử – www.Hoadon24G.vn

14.Ký hàng loạt/ kỳ đồng thời nhiều hóa đơn – Hóa đơn điện tử – www.Hoadon24G.vn

15.Làm tròn số lẻ trên hóa đơn – Hóa đơn điện tử – www.Hoadon24G.vn

Từ khóa: 10. Hoadon24G.vn – Hóa đơn điện tử – Hướng dẫn Hóa đơn xóa bỏ, 10. Hoadon24G.vn – Hóa đơn điện tử – Hướng dẫn Hóa đơn xóa bỏ, 10. Hoadon24G.vn – Hóa đơn điện tử – Hướng dẫn Hóa đơn xóa bỏ

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *