Video 1. Hướng dẫn bài tập Excel. Hàm if, left, right, trích lọc danh sách. 2021 1download file:

hướng dẫn bài tập excel và kết hợp giải thích các sử dụng các hàm if, hàm left, hàm right. Các trích lọc danh sách.
Từ khóa: 1. Hướng dẫn bài tập Excel. Hàm if, left, right, trích lọc danh sách., 1. Hướng dẫn bài tập Excel. Hàm if, left, right, trích lọc danh sách., 1. Hướng dẫn bài tập Excel. Hàm if, left, right, trích lọc danh sách.

Có thể bạn quan tâm:

Comments

  1. sầu đâu

    Thanks ad bữa đi thi tin học cơ bản rớt do không làm dc phần này sắp tới đi thi lại nên vào ôn.Cảm ơn bạn nha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *