Gửi các bạn Video và file hướng dẫn sử dụng hàm nội suy bảng cho các công thức tính lún, tra bảng 2 chiều.
Vui lòng đừng xóa file chia sẽ để các bạn sau có thể sử dụng:

Từ khóa: 02 HƯỚNG DẪN TÍNH LÚN P2, 02 HƯỚNG DẪN TÍNH LÚN P2, 02 HƯỚNG DẪN TÍNH LÚN P2

Có thể bạn quan tâm:

Comments

  1. Giang TV

    Trường hợp móng khối quy ước đối với móng cọc thì có ứng suất gây lún có trừ đi grama*h trên khối móng quy ước k thầy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *