🔰Lombok là gì?
Lombok là một thư viện Java giúp tự sinh ra những hàm setter/getter, hàm khởi tạo, toString… và tinh gọn chúng.

thực tại thì hầu hết những IDE hiện này đều hỗ trợ sinh code tự động ví dụ như trên eclipse ta click chuột phải vào file cần sinh code và chọn Source và chọn những method cần sinh ra.
———————-
🔰 Tìm hiểu thêm tại web site:
🔰 Fanpage:
🔰 Group Java web:
Từ khóa: 02.Hướng dẫn tích hợp project lombok vào trong java, 02.Hướng dẫn tích hợp project lombok vào trong java, 02.Hướng dẫn tích hợp project lombok vào trong java

Có thể bạn quan tâm:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *