Video 01b Video hướng dẫn trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo theo chuẩn APA 2021 1GV hướng dẫn chi tiết cách trích dẫn tài liệu, cách lập danh mục tài liệu tham khảo theo chuẩn APA dựa trên phần mềm Mendeley. Lưu ý: chỉ xem video này sau khi đã xem video hướng dẫn cách tìm, tải và chọn lọc bài báo khoa học
Từ khóa: 01b Video hướng dẫn trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo theo chuẩn APA, 01b Video hướng dẫn trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo theo chuẩn APA, 01b Video hướng dẫn trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo theo chuẩn APA

Có thể bạn quan tâm:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *