Quản lý sinh viên sử dụng quy mô MVC trong ASP.NET – Không sử dụng Entity Framework – Phần 01 – Hướng dẫn phần hiển thị danh sách sinh viên
Từ khóa: #01 – MVC in ASP.NET – Quản lý sinh viên – Hiển thị danh sách sinh viên, #01 – MVC in ASP.NET – Quản lý sinh viên – Hiển thị danh sách sinh viên, #01 – MVC in ASP.NET – Quản lý sinh viên – Hiển thị danh sách sinh viên

Có thể bạn quan tâm:

Comments

 1. Tạ Mạnh Tiền

  A ơi cho e hỏi ở đoạn này không có tài khoản sql server thì sao ạ
  <connectionStrings>

  <add name="DBConnect" connectionString="Data Source=.SQLEXPRESS; Initial Catalog=StudentsManagement;"/>

  </connectionStrings>.
  Nếu e để trống nó sẽ báo lỗi trong file Student.cs trong model ở đoạn con.Open();

  da.Fill(dt);

  da.Dispose();

  con.Close();

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *