01. Luyện Phát Âm Tiếng Pháp
Từ khóa: 01. Luyện Phát Âm Tiếng Pháp, 01. Luyện Phát Âm Tiếng Pháp, 01. Luyện Phát Âm Tiếng Pháp

Có thể bạn quan tâm:

Comments

  1. Núi Trần

    học tiếng Pháp này giống học toán hình hơn nhỉ A thì a B thì bê chứ không đọc bờ T thì tê không đọc là tờ gần như vậy ấy mà ngày nào chả được nghe.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *