XAMPP hoạt động dựa trên sự tích hợp của 5 phần mềm đó là Cross-Platform (X), Apache (A), MariaDB (M), PHP (P) và Perl (P). XAMPP là chương trình tạo web server được ứng dụng trên những hệ điều hành Linux, MacOS, Windows, Cross-platform, Solaris.
Từ khóa: 01. Lập trình PHP – seting XAMPP, 01. Lập trình PHP – seting XAMPP, 01. Lập trình PHP – seting XAMPP

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *