Phần mềm CamScanner biến Smartphone trở thành máy quét cầm tay, máy fax, chuyển đổi 🔖tài liệu, 🖼️hình ảnh thành PDF / Word / Excel / JPG hoàn toàn có thể tùy chỉnh
Hỗ trợ người dân thuận tiện trong việc Scan (Quét) nộp hồ sơ tận nhà trải qua đó giúp người dân dễ dàng trong việc nộp hồ sơ trực tuyến
Phần mềm CamScanner hoàn toàn có thể tải trên App Store đối với Smartphone sử dụng hệ điều hành IOS và tải trên CH Play đối với Smartphone sự dụng hệ điều hành Android
Xuất bản: Văn phòng đăng ký đất đai Trà Vinh
web site:
Dịch vụ công trực tuyến:
Zalopage: zalo.me/197239005815598764
Từ khóa: #002 Hướng dẫn sử dụng CamScanner tạo file PDF nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng thông tin điện tử, #002 Hướng dẫn sử dụng CamScanner tạo file PDF nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng thông tin điện tử, #002 Hướng dẫn sử dụng CamScanner tạo file PDF nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng thông tin điện tử

Có thể bạn quan tâm:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *