Video ✆ 082.7788333 - Hướng dẫn sử dụng điều khiển học lệnh L336 cho Tivi và đầu phát - giadungnhaviet.com 2021 1Có thể học lệnh của 3 loại thiết bị: TV/đầu thu kỹ thuật số/đầu DVD và dễ dàng xóa đi học lệnh mới
Có thể copy học lệnh từ 1 điều khiển học lệnh khác
Lưu trữ các mã đã học ngay cả khi hết pin hoặc vệ sinh máy
Nguồn: 2 viên pin 3A
Khoảng cách sử dụng: 8m
Từ khóa: ✆ 082.7788333 – Hướng dẫn sử dụng điều khiển học lệnh L336 cho Tivi và đầu phát – giadungnhaviet.com, ✆ 082.7788333 – Hướng dẫn sử dụng điều khiển học lệnh L336 cho Tivi và đầu phát – giadungnhaviet.com, ✆ 082.7788333 – Hướng dẫn sử dụng điều khiển học lệnh L336 cho Tivi và đầu phát – giadungnhaviet.com

Có thể bạn quan tâm:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *