Download XAMPP – Chương trình tạo sever Web | VVIPVIDEO

XAMPP là chương trình tạo sever Web (Web Server) mã nguồn mở, hỗ trợ đa nền tảng, được cho phép những nhà phát triển tạo sever phục vụ cho mục đích testing, XAMPP gồm có toàn bộ những gì bạn cần để thiết lập một Web Server là ứng dụng sever (Apache), cơ sở dữ liệu (MySQL) […]

Read More