Trong Laplace M, với sức mạnh phép thuật cực kỳ khủng khiếp của tôi thì class Pháp Sư cũng như 2 nhánh Băng và lửa của hệ phái này đều được coi là những người gây sát thương chính trong đội hình. Và để tối ưu hóa lượng sát thương gây ra, thì hôm nay Download.vn sẽ hướng dẫn những bạn cộng điểm kỹ năng cho class này một cách hợp lý nhất cho cả PVE và PVP nhé.

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 1

  • Tải Laplace M cho PC
  • Tải Laplace M cho Android
  • Tải Laplace M cho iOS
  1. Pháp sư Hệ Băng – Hướng PVP

những pháp sư hệ băng có khả năng PVP (đấu với người chơi khác) rất mạnh, do có nhiều kỹ năng khống chế và làm bất động. tìm hiểu thêm cách cộng điểm như sau:

Kỹ năng chủ động

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 2

Băng phong bão

Max 10 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 3

Chớp giật nhanh

Max 10 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 4

Kết giới hàn Băng

Max 10 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 5

Thần chú tuyệt kỹ

Max 10 điểm
Kỹ năng bị động

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 6

Tiến cấp chớp giật nhanh

Max 10 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 7

Tu luyện pháp sư băng

1/10 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 8

Công thường pháp sư băng

2/10 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 9

Đông giá

Max 5 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 10

Nhảy múa trên băng

Max 5 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 11

Tu luyện Tinh trận tiến công

Max 10 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 12

Tu luyện Tinh trận phòng thủ

5/10 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 13

Tu luyện Tinh trận HP

5/10 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 14

Tu luyện Tinh trận toàn thuộc tính

Max 10 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 15

Cường hóa kết giới hàn băng

Max 5 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 16

Cường hóa chớp giật nhanh

Max 5 điểm

2. Pháp sư Hệ băng – Hướng PVE

Đối với pháp sư hệ băng theo hướng PVE (đánh boss và làm nhiệm vụ), chúng ta phải ưu tiên những kỹ năng gây sát thương lớn ở diện rộng thay cho cộng những kỹ năng khống chế.

Kỹ năng chủ động

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 2

Băng phong bão

5/10 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 18

Chim băng sát

Max 10 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 5

Thần chú tuyệt kỹ

Max 10 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 4

Kết giới hàn Băng

Max 10 điểm
Kỹ năng bị động

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 7

Tu luyện pháp sư băng

Max 10 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 8

Công thường pháp sư băng

5/10 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 23

Đông giá

Max 5 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 24

Tích tụ năng lượng

Max 5 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 25

Băng quyết

Max 5 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 11

Tu luyện Tinh trận tiến công

Max 10 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 12

Tu luyện Tinh trận phòng thủ

5/10 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 13

Tu luyện Tinh trận HP

5/10 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 14

Tu luyện Tinh trận toàn thuộc tính

Max 10 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 15

Cường hóa kết giới hàn băng

Max 5 điểm

3. Pháp sư hệ lửa – Hướng PVP

những pháp sư lửa tuy ít hiệu ứng khống chế, nhưng bù lại lượng sát thương gây ra lại rất đáng để kể. Vì vậy, cách build skill cũng triệu tập vào việc tăng tối đa sát thương cho hệ này. Tuy nhiên vẫn phải tăng điểm vào một số kỹ năng khống chế để chủ động trong chiến đấu.

Kỹ năng chủ động

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 2

Băng phong bão

7/10 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 5

Thần chú tuyệt kỹ

Max 10 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 33

Bão lửa

Max 10 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 34

Chim lửa sát

Max 10 điểm
Kỹ năng bị động

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 35

Tiến cấp bão lửa

Max 10 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 36

Tu luyện pháp sư lửa

6/10 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 37

Băng giá

Max 5 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 25

Băng quyết

Max 5 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 39

Lửa lớn

Max 5 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 11

Tu luyện Tinh trận tiến công

Max 10 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 12

Tu luyện Tinh trận phòng thủ

5/10 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 13

Tu luyện Tinh trận HP

5/10 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 14

Tu luyện Tinh trận toàn thuộc tính

Max 10 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 44

Cường hóa bão lửa

Max 5 điểm

4. Pháp sư hệ lửa – Hướng PVE

những pháp sư hệ lửa với lượng sát thương và sát thương diện rộng cực lớn của tôi, sẽ luôn nằm trong “top dame” khi đánh boss hoặc tham gia sự kiện. PVE đó là nơi để những pháp sư lửa thể hiện hết khả năng của tôi. Nhìn chung, cách build khá giống với PVP.

Kỹ năng chủ động

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 2

Băng phong bão

Max 10 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 5

Thần chú tuyệt kỹ

Max 10 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 33

Bão lửa

Max 10 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 34

Chim lửa sát

Max 10 điểm
Kỹ năng bị động

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 35

Tiến cấp bão lửa

Max 10 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 37

Băng giá

Max 5 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 25

Băng quyết

Max 5 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 39

Lửa lớn

Max 5 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 11

Tu luyện Tinh trận tiến công

Max 10 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 12

Tu luyện Tinh trận phòng thủ

5/10 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 13

Tu luyện Tinh trận HP

5/10 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 14

Tu luyện Tinh trận toàn thuộc tính

Max 10 điểm

Laplace M: Hướng dẫn cộng điểm kỹ năng cho class Pháp Sư update 44

Cường hóa bão lửa

Max 5 điểm

5. Tổng kết

rất có thể nói rằng, những pháp sư hệ băng có lượng sát thương tối ưu kém hơn một chút cho với hệ lửa, nhưng bù lại họ lại sở hữu những hiệu ứng rất có lợi trong chiến đấu như đóng băng, hồi máu, hay lướt đi. Còn đối với pháp sư lửa, những kỹ năng triệu tập cho tối ưu sát thương, nên việc cần làm là tối ưu DPS để hạ gục mục tiêu một cách sớm nhất. Dù thế, cho dù là băng hay lửa thì những trò chơi thủ đều rất có thể sáng tạo những cách chơi độc đáo cho riêng mình, không nhất thiết là băng thì giành cho PVP hay lửa thì giành cho PVE đâu nhé.

Chúc những bạn Pháp sư trong Laplace M sẽ tìm được hướng đi riêng cho mình, và hẹn tái ngộ ở những bài viết tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *