Hàm IF là hai hàm logic trong Microsoft Excel được ứng dụng khá nhiều trong công việc văn phòng, kế toán. Dưới đây là mọi điều bạn cần phải ghi nhận về cách dùng hàm IF trong Excel.

Hàm IF trong Microsoft Excel

Hàm IF lồng nhau để phối hợp nhiều điều kiện

trong lúc hàm IF đơn giản chỉ có hai kết quả (True hoặc False) thì hàm IF lồng nhau lại hoàn toàn có thể có từ 3 đến 64 kết quả.

=IF(D2=1;"CÓ";IF(D2=2;"Không";"Có lẽ"))

Hàm IF lồng nhau trong Excel

Giải thích công thức ở ô E2: IF(D2 = 1 thì trả về “Có”, nếu không thì IF(D2 = 2 thì trả về “Không”, nếu không thì trả về “Có lẽ”)). Lưu ý rằng có hai dấu đóng ngoặc tròn ở cuối công thức để hoàn thiện cả hai hàm IF. Nếu bạn tìm cách nhập công thức mà không tồn tại cả hai dấu đóng ngoặc tròn, Excel sẽ tự động thêm ngoặc đóng cuối hàm cho bạn.

Hàm IF với AND, OR

Hàm IF hoàn toàn có thể phối hợp với hàm AND và OR. Ví dụ, để trả về OK khi A1 nằm giữa 7 và 10, bạn cũng hoàn toàn có thể dùng một công thức như sau:

=IF(AND(A1vàgt;7,A1vàlt;10),"OK","")

Diễn giải: Nếu A1 lớn hơn 7 và nhỏ hơn 10, kết quả trả về sẽ là OK. Nếu không, những bạn sẽ thấy ("").

Để trả về B1+10 khi A1 đỏ hoặc xanh, bạn cũng hoàn toàn có thể dùng hàm OR như sau:

=IF(OR(A1="red",A1="blue"),B1+10,B1)

Diễn giải: Nếu A1 là red color hoặc xanh, trả về B1+10. Nếu không, kết quả sẽ trả về B1.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *