Thuế VAT thu nhập cá nhân (TNCN) tính theo tháng, nhưng quyết toán theo năm. Nếu những bạn vẫn do dự vẫn chưa chắc chắn cách tính Thuế VAT thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công năm 2019 cho những hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng, từ 3 tháng trở lên và cá nhân không cư trú như nào thì rất có thể tìm hiểu thêm bài viết dưới đây:

Hướng dẫn tính thuế TNCN từ tiền lương

Tính Thuế VAT thu nhập cá nhân trực tuyến

Trong số đó cách tính cụ thể như sau:

 • Mức đóng BHXH (8%), BHYT (5%), BHTN (1%)
  ⇒ Bảo hiểm bắt buộc = Lương đóng bảo hiểm * (8% + 5% + 1%)
 • Giảm trừ bản thân: 11.000.000VNĐ
 • Giảm trừ người phụ thuộc: Số người phụ thuộc x 4.400.000VNĐ.
 • Thu nhập chịu Thuế VAT = Thu nhập tháng – Bảo hiểm bắt buộc – Giảm trừ bản thân – Giảm trừ người phụ thuộc.

Mức Thuế VAT áp dụng đối với Thu nhập chịu Thuế VAT bạn hãy tìm hiểu thêm bảng phía dưới.

Chi tiết cách tính Thuế VAT TNCN từ tiền lương

Cách tính Thuế VAT TNCN đối với hợp đồng từ 3 tháng trở lên

Với những hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì vẫn triển khai khấu trừ Thuế VAT theo Biểu Thuế VAT lũy tiến từng phần (Theo Điểm b Khoản 1 Điều 25 của Thông tư 111/2013/TT-BTC). Cụ thể như sau:

Thuế VAT TNCN phải nộp = Thu nhập tính Thuế VAT TNCN X Thuế VAT suất

Trong số đó:

 • Thu nhập tính Thuế VAT TNCN = Thu nhập chịu Thuế VAT TNCN – những khoản giảm trừ.
  • Thu nhập chịu Thuế VAT: Là tổng TNCN nhận được không gồm có Tiền ăn giữa ca, ăn trưa; Phụ cấp Smartphone; Phụ cấp trang phục, Tiền công tác phí; Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc đêm tối, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ; những khoản phụ cấp, trợ cấp khác không chịu Thuế VAT TNCN.
  • những khoản giảm trừ: Giảm trừ gia cảnh; những khoản bảo hiểm bắt buộc; những khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.
 • Thuế VAT suất: Tính theo bảng sau:
Bậc Thu nhập tháng Cách tính Thuế VAT 1 Cách tính Thuế VAT 2
1 TN <= 5tr TN x 5% 5% TN
2 5tr < TN <= 10tr TN x 10% – 0.25tr 0.25tr + 10% TN trên 5
3 10tr < TN <= 18tr TN x 15% – 0.75tr 0.75tr + 15% TN trên 10
4 18tr < TN <= 32tr TN x 20% – 1.65tr 1.95tr + 20% TN trên 18
5 32tr < TN <= 52tr TN x 25% – 3.25tr 4.75tr + 25% TN trên 32
6 52tr < TN <= 80tr TN x 30% – 5.85tr 9.75tr + 30% TN trên 52
7 TN > 80tr TN x 35% – 9.85tr 18.15tr + 35% TN trên 80

Cách tính Thuế VAT TNCN đối với hợp đồng dưới 3 tháng

Với những cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên phải khấu trừ 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Ví dụ: Bạn lý hợp đồng có thời hạn 2 tháng, mỗi tháng thu nhập 3.000.000 và phụ cấp tiền ăn là 300.000. Trường hợp lao động thời vụ tiền ăn ca không được miễn giảm Thuế VAT TNCN thì tính như sau:

Thuế VAT TNCN phải nộp = (3.000.000 + 300.000) X 10% = 330.000

Cách tính Thuế VAT TNCN cho cá nhân không cư trú

Đối với những cá nhân không cư trú sẽ tính theo công thức sau: Thuế VAT TNCN phải nộp = Thu nhập chịu Thuế VAT X 20%

nắm vững những quy định trên sẽ giúp những bạn tính Thuế VAT thu nhập cá nhân thuận tiện hơn, tránh sai lầm không đáng có.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *